تعهدات ما

باغ تالار قصر ایساتیس یکی از متعهدترین شرکت های برگزارکننده مراسم و پذیرایی در ایران است . ارائه ی بهترین خدمات و تامین رضایت مشتریان از اصول اساسی مجموعه بوده و در این راستا ، سیستم مدیریت کیفیت ، بر پایه ی استاندارهای جهانی را پیاده نموده و اصول زیر را به عنوان خط مشی کیفیت این باغ تالار تامین و سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده :

 

  1. توجه به خواست و نظر مشتری و جلب رضایت هرچه بیشتر

  2. استفاده از بهترین منابع و امکانات موجود

  3. ارائه خدمات پذیرایی و تشریفات با کیفیت مطلوب

  4. توسعه فعالیت های پذیرایی و تشریفاتی

  5. ارتقاء سطح آموزش و مهارت پرسنل

  6. بهبود مستمر در کلیه فعالیت های باغ تالار

  7. رعایت الزامات استاندارهای جهانی

بدینوسیله این شرکت در قالب باغ تالار تعهد خود را نسبت به اصول فوق اعلام نموده و کلیه مسئولین و کارکنان این مجموعه ملزم به رعایت آن می باشند .

 

با تشکر
مدیریت باغ تالار قصر ایساتیس